Meksiko (2012)

Zemlju je obeležilo 7 ljudi

Plaže ukrašene palmama, ljuta hrana, džungle, prenaseljeni gradovi, fešte, vatrometi… Realnost i mašta se ovde ukrštaju!

Komentari

Obeležiti:

Dodati
fotografiju