Egipat (2000)

Zemlju je obeležilo 2 ljudi

Zagonetne piramide i hramovi faraona u svakom od nas bude duh pronalazaštva.

Komentari

Obeležiti:

Dodati
fotografiju