Ai Cập (2000)

Đất nước được 2 người đánh dấu

Với những ngôi mộ phủ cát, kim tự tháp cổ đại và các đền thờ Pharaon cao chót vót... đã mang đến sự khám phá mới mẻ trong mỗi chúng ta.

Đánh giá

Đánh dấu:

Thêm
ảnh