Cuba (2006)

Đất nước được 0 người đánh dấu

Từ những chiếc xe hơi cũ tới những điếu xì gà thơm và điệu salsa trong khung cảnh và không khí không gì sánh được.

Đánh giá

Đánh dấu:

Thêm
ảnh