Hy Lạp (2013)

Đất nước được 7 người đánh dấu

Bờ biển trong xanh trải dài ngút tầm mắt, những di tích cổ đầy nắng, pho mát feta đậm đà và rượu ouzo còn đậm đà hơn.

Đánh giá

Đánh dấu:

Thêm
ảnh